ก้มลงไปกันพื้น แล้วยกก้นขึ้นสูงๆ แบบนั้นแหละ xxx

views