ไม่ต้องซ้อมกันแล้วกีฬามาทำอย่างอื่นให้เหงื่อออกดีกว่า

views